kontaktirajte nas

Lokacije

KANCELARIJA · ŠPANSKIH BORACA BROJ 14/26, NOVI BEOGRAD

KONTAKT I PRIJEM, RAČUNOVODSTVO, SEKRETARIJAT

+381 11 260 89 70
fax:+381 11 260 89 97

STOVARIŠTE “BAZA” · ĆUPRIJSKI PUT BB , JAGODINA

MALOPRODAJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

CNG STANICA I JAVNO CARINSKO SKLADIŠTE TIP “A” INDUSTRIJSKA ZONA · ITALIJANSKA ULICA · JAGODINA CARINSKI REFERAT JAGODINA

MALOPRODAJA (CNG) KOMPRIMOVANOG GASA
SKLADIŠTENJE ROBE POD CARINSKIM NADZOROM ZA TREćA LICA
TIR PARKING ZA KAMIONE I TERETNA VAGA 60 TONA

INDUSTRIJSKA ZONA U JAGODINI · ITALIJANSKA ULICA · UPRAVA KARGO CENTRA

BIRO ZA PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE  

DIREKCIJA · BRAĆE DIRAK 68, JAGODINA

KONTAKT I PRIJEM, VELIKOPRODAJA
RAČUNOVODSTVO, PRAVNI POSLOVI, TEHNIČKO VOĐSTVO

+381 35 254 564
fax: +381 35 245 620

PIŠITE NAM