Kargo Centar 2

Proizvodno-industrijska hala površine 10,000m2 sa propratnom saobraćajnicom.

Situacija 02.07.2022.
KONTAKT TELEFON +381 62 745 746